Martin Čermák. Narodil jsem se o tři hodiny padesát osm minut a několik let později, ve stejný den, kdy Jurij Alexejevič přistál u vesnice Smělovka. Bydlím v Praze s dcerou a synem.
shlédl 4 329 filmů (7015 hodin)
vypil zhruba 14 310 litrů tekutin a tři becherovky
vyfotil 48 969 fotek a natočil čtyři hodiny videa
navštívil 132 divadelních her
(240 hodin)
snědl asi 2 401 kilogramů
mrtvých zvířat
viděl 320 televizních seriálů (tj. 8816 hodin)